قدرتمندترین پاسپورت جهان در سال ۲۰۲۱، تایلند در رتبه ۶۵ ام قرار گرفت

مانند سال های گذشته، قدرت پاسپورت ملیت های مختلف بررسی شد و یک کشور آسیایی توانست…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.