معبد نانتارام در شهر پایائو

معبد نانتارام، صومعه ای به سبک شان است و در حدود ۷۵ کیلومتری شمال شرقی شهر…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.