شهر تاریخی آیوتایا

ظرف ۴۰۰ سال آیوتایا از پایتخت سیاسی و تجاری پررونق به شهری کاملا تخریب شده، غارت…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.