وقوع پدیده اَبَرماه در آسمان تایلند

انستیتوی تحقیقات ملی نجوم تایلند (NARIT) از رسیدن ماه به نزدیکترین فاصله با زمین خبر داد…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.