پذیرفته شدن بیت ‌کوین به‌عنوان روش پرداخت بهای بلیت در بزرگترین سینمای زنجیره ای تایلند

شرکت Major Cineplex Group به عنوان بزرگ‌ترین سینمای زنجیره ای در تایلند برای حمایت از نوآوری…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.