مناطق پلونچیت تا سیام گرانترین زمین‌ها را در بانکوک دارند

با اعلام رسمی، مناطق پلونچیت تا سیام با بالاترین قیمت حدود ۳۲/۱ میلیارد بات برای هر…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.