قبرستان جنگی دون راک در کانچانابوری

قبرستان جنگی دون راک در استان کانچانابوری واقع شده است. یکی از مکان‌های مهم مربوط به…

پل رودخانه کوای در استان کانچانابوری

به لطف چندین فیلم و کتاب، پل رودخانه کوای به شهرت زیادی رسیده است که هم…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.