پس از بازگشایی پوکت، هزاران نفر دیگر در انتظار بازدید از این جزیره هستند

از زمان آغاز به کار طرح به اصطلاع Sandbox پوکت که برنامه آزمایشی برای بازگشایی کل…

پوکت باز شد! بازگشایی پوکت و نگرانی جدی مردم محلی در این جزیره

طرح به اصطلاح Sandbox پوکت برای بازگشایی این جزیره و مراحل اولیه و آزمایشی بازگشایی مرز‌های…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.