چرا روز یادبود چاکری در تایلند تعطیل عمومی است؟

۶ آوریل روز تعطیل بسیار مهمی برای تایلندی ها است زیرا آنها یادبود تاج گذاری راما…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.