تایلند درآمد ۱/۵ تریلیون باتی را برای بازگشایی ماه نوامبر پیش بینی می کند

بانکوک و مناطقی در ۴ استان کلیدی تایلند قرار است در اول نوامبر بازگشایی شوند و…

تایلند مدت قرنطینه برای مسافران خارجی را کاهش می‌دهد

کمیته ملی بیماریهای واگیر تایلند، کاهش مدت زمان قرنطینه برای مسافران خارجی را از ۱۴ روز…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.