اکنون خانم‌ها می توانند رانندگان خانم را برای سفرهای داخل شهری خود انتخاب کنند

کاربران گرَب (Grab) اکنون می توانند با انتخاب «GrabCar (خانم)» رانندگان خانم را به عنوان گزینه…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.