امضای الکترونیکی پای طومار برای خرید واکسن mRNA تحویل دولت داده شد

بیش از ۲۰۰ هزار نفر، از جمله پزشکان برجسته تایلندی، طوماری را امضا کرده اند که…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.