پرواز بادبادک ها بر فراز مرکز خرید آیکون سیام در بانکوک

آیکون سیام لوکس ترین مرکز خرید بانکوک، محل پارک کنار رودخانه خود را به زمین بازی…

گزارش تیم ایرانیان تایلند از بازار ساحلی یودپیـمَن در بانکوک

بازار Yodpiman River Walk که معمولا به یودپیمَن (Yodpiman) کوتاه می شود، یک مرکز تجاری با…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.