تالاب پیله در استان کرابی

به اشتراک بگذارید:

تالاب پیله (Pileh Lagoon) دومین بزرگترین مجمع الجزایر در جزیره پی پی است و در واقع با صخره های آهکی از خلیج مایا جدا شده است. آب درون این تالاب بسیار زیبا و از تمیزترین آبهای نیلگون است که تاکنون دیده اید که هر گردشگر تور جزیره پی پی را ترغیب به شیرجه و غواصی در خود میکند. این تالاب از طریق انواع قایق ها قابل دسترسی است.

تصاویر
موقعیت تالاب پیله

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.