اخبـار گردشگـری

دفتر نمایندگی وزارت گردشگری تایلند در ایران پس از ۱۱ سال تعطیل می‌شود

هومر برقانی، نماینده وزارت گردشگری تایلند در ایران گفت: ایران بازار بزرگی برای گردشگری تایلند بود به نحوی که ایران ۱۶ درصد از گردشگری کل خاورمیانه به تایلند را تشکیل…

اخبـار تکنولـوژی

اخبـار اقتصـادی

کمین سرمایه گذاران خارجی برای شکار هتل های پاتایا

شهر ساحلی پاتایا که یکی از مناطق اصلی و تورست خیز تایلند است به دلیل کمبود گردشگر در طول دوره همه گیری کرونا، هتل‌های این شهر توریستی را در شرایط…

اخبـار سیاسـی

اخبـار اجتماعـی

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده‌ای در تایلند

تایلند یکی از کشورهای جهان با بیشترین نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای است؛ بر اساس گزارشات رسمی، تصادفات جاده‌ای در این کشور منجر به کشته شدن ۹/۱۳۷…

اخبـار فرهنگـی و هنـری

اخبار ورزشی

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.