جزایر سورین در استان پنگ نگا

به اشتراک بگذارید:

جزایر سورین برخی از مشهورترین و البته بهترین مکان‌های غواصی در سراسر جهان را در خود جای داده است. بهترین زمان برای غواصی در این جزایر، ماه‌های دسامبر و آوریل است.

این جزایر در پارک ملی مو کو سورین قرار گرفته که در ۵۵ کیلومتری ساحل غربی استان پَنگ نگا در تایلند است. جزایر سورین در واقع مجمع‌الجزایری است که دارای باغ‌های مرجانی و سواحل سفید گسترده و البته یکی از معدود مکان‌های دست‌نخورده در تایلند به شمار می‌رود. روستای کوچک موکِن و تعدادی سازه و بنای موجود در پارک، تنها نشانه‌های توسعه جزایر سورین هستند.

تصاویر
موقعیت جزیره

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.