جزیره ننگ یوان در استان سورات تانی

به اشتراک بگذارید:

جزیره ننگ یوان جزیره رویایی فوق العاده که مکان محبوب برای غواصی محسوب می شود. جزیره ننگ یوان یک خوشه کوچک از سه جزیره کوچک است که توسط دو نوار شن و ماسه سفید به هم متصل شده و با مرجانهای زرق و برق دار و دیگر گونه هایی دریایی احاطه شده است. این جزیره در خلیج تایلند در استان سورات تانی واقع شده است.

تصاویر

موقعیت جزیره

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.