جزیره کرا در استان ناکون سی تامارت

به اشتراک بگذارید:

جزیره کرا یا «کو کرا»، گروهی از جزایر سنگی کوچک در منطقه جنوبی خلیج تایلند است که تحت مدیریت استان ناکون سی تامارت تایلند است. یک جزیره کوچک زیبا که همه چیز دارد مکان بسیار مناسبی برای غواصی می باشد.

این جزیره به خاطر تشابه اسمی با چند جزیره دیگر اغلب باعث سردرگمی گردشگران می شود: جزیره کرا در استان چومپون یا «مو کو کرا» مجمع الجزایر در غرب «کو ماک» در استان ترات، همچنین محلی به نام «کو کرا» در ایالت کایاح کشور میانمار، توصیه می شود به تشابه اسمی این مکان دقت کافی داشته باشید.

تصاویر
موقعیت جزیره

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.