خلیج مایا در استان کرابی

به اشتراک بگذارید:

خلیج مایا یک خلیج فوق العاده زیبا است که در دل صخره هایی به ارتفاع ۱۰۰ متر از سه طرف محاصره شده است. در داخل خلیج سواحل مختلفی وجود دارد که اکثر آنها کوچک هستند و برخی دیگر با آب پوشانده و فقط وقتی مد از بین می رود دیده می شوند. ساحل اصلی حدود ۲۰۰ متر طول دارد که از شن های سفید و نرمی پوشیده شده است و چشم هر گردشگری را خیره می کند .

خلیج مایا پس از فیلمبرداری فیلم The Beach در سال ۱۹۹۹ به جاذبه اصلی گردشگری جزیره پی پی تبدیل شده است که سالانه هزاران گردشگر را به خود جذب می کند.

تصاویر
موقعیت خلیج

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.