ساحل هواهین در استان پراچواپ کیری کان

به اشتراک بگذارید:

ساحل هواهین، که در دهه ۱۹۲۰ به عنوان محل گردش پادشاه رامای هفتم ساخته شده بود ، مدت زمان طولانی ‌است که تبدیل به تفریگاهی برای گذراندن تعطیلات آخر هفته ساکنان بانکوک شده است. امروزه، ساحل طولانی ۸ کیلومتری (۵ مایل) آن در بین گردشگران نیز بسیار محبوب است. قصر Klai Kangwon که هنوز توسط خاندان سلطنتی تایلند از آن استفاده می شود هم همین جا قرار دارد. بیشترین زمین های گلف کشور را هم اینجا می‌توانید پیدا می کنید.

تصاویر
موقعیت ساحل

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.