غار تام موراکوت در استان ترانگ

به اشتراک بگذارید:

غار زمرد یا «تام موراکوت» غار بسیار زیبایی است که در ساحل غربی جزیره موک در استان ترانگ، جنوب تایلند واقع شده است. این غار یکی از برجسته ترین نقاط جزیره موک است که شامل یک تونل باریک به طول ۲۰ متر و به شکل گودالی است که سقف آن زیر آب آن فرو رفته است که می توانید با شنا یا با استفاده از کایاک وارد آن شوید. فقط در حال جزر دریا و موج کم می توان به آن دسترسی پیدا کرد، بسیاری از گروه های تور با استفاده از چراغ قوه و تجهیزات بیشتر وارد این غار می شوند. اقامتگاه های ارائه شده توسط بخش خصوصی در این جزیره موجود می باشد.

تصاویر
موقعیت غار

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.