مسجد ۳۰۰ ساله در استان ناراتیوات

به اشتراک بگذارید:

مسجد ۳۰۰ ساله که به مسجد الحسین یا مسجد تالو مانو نیز معروف است یکی از قدیمی ترین مساجد تایلند است. این مسجد در ناراتیوات، یکی از استانهای جنوبی تایلند واقع شده است، امروزه این مسجد توسط جامعه بزرگ مسلمان در این منطقه مورد استفاده قرار می گیرد. این مسجد در سال ۱۶۳۴ برای خدمت به جامعه مسلمان تازه مستقر شده در آن زمان ساخته شد. این قدیمی ترین مسجد چوبی تایلند است.

قدمت این مسجد به پادشاهی پاتانی برمی گردد، روستاییان آن منطقه متشکل از مسلمان و بودایی با همکاری یکدیگر مسجد را در سال ۱۶۳۴ احداث کردند. در روایت ها آمده است که در طول جنگ بین پادشاهی سیام و پادشاهی پاتانی، زن جوانی از یکی از روستاهای پادشاهی پاتانی در حال فرار از جنگ بود. او حافظ قرآن روستا بود و با نگهداری قران در دستهایش در حال فرار از جنگ بوده است. هنگام فرار، او به یک دره کوچک سقوط می کند که روستاییان آن منطقه او را نجات داده بودند و با مشاهده قران در دست های این زن، بسیارغافلگیر شده بودند. روستاییان پس از پایان جنگ تصمیم به ساخت مسجد گرفتند. افسانه دیگری بیان می دارد که این مسجد در سال ۱۶۲۴ توسط وان حسین الصناوی، معلمی که به پادشاهی پاتانی مهاجرت کرده بود، ساخته شده است. قرآن دست نوشته و نقشه ساخت مسجد در خود مسجد نگهداری می شود.

تصاویر
موقعیت مسجد

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.