مسجد تاریخی کروسه در شهر پاتانی

به اشتراک بگذارید:

مسجد کروسه (Krue Se) همچنین به نام های مسجد گرِسیک، مسجد پیتو کرو بان یا مسجد سلطان مظفر شاه نیز معروف می باشد، مسجدی در استان پاتانی، تایلند و حدود ۷ کیلومتر با شهر پاتانی فاصله دارد. ساخت این مسجد در قرن شانزدهم آغاز شده، اطمینان داده شده است که این مسجد در زمان پادشاه نارسوان بزرگ (۱۵۷۸ تا ۱۵۹۳) ساخته شده است، مهمترین عنصر مسجد، سقف گنبدی بزرگ آن است که هرگز به اتمام نرسیده است. در این مسجد تاریخی ساختار ترکیبی از سبک های معماری خاورمیانه و اروپا پیاده سازی شده است. این مسجد روزانه از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر برای مراسم مذهبی و بازدید عموم باز است.

تصاویر
موقعیت مسجد

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.