معبد سَدوک گوک توم در استان ساکائو

به اشتراک بگذارید:

معبدی خمر از قرن یازدهم که در استان سا کایو، حدود ۳۴ کیلومتری شمال شرقی شهر مرزی آرانیا پراتِد تایلند واقع شده است. این معبد به خدای هندو، شیوا اختصاص داده شده است. این معبد توسط یک خانواده برجسته راهب ساخته شده است، سَدوک گوک توم بیشتر به عنوان مکان اصلی یکی از روشن ترین کتیبه های برجای مانده از امپراطوری خمر شناخته می شود که از اواخر قرن ۹ تا قرن ۱۵ بر بسیاری از جنوب شرقی آسیا حکومت کرده بود. این معبد هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر برای عموم بازدید کنندگان باز می باشد.

تور مجازی این معبد از طریق این لینک زیر قابل دسترس می باشد.

تصاویر
موقعیت معبد

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.