معبد یک میلیون بطری در استان سیساکت

به اشتراک بگذارید:

معبد پا ماها چدی کائو (Wat Pa Maha Chedi Kaew)، معروف به معبد یک میلیون بطری، معبدی بودایی در منطقه کون هان (Khun Han) در استان سیساکت تایلند است. این معبد از بیش از ۱.۵ میلیون بطری خالی هاينيكن و بطری های آبجو چانگ ساخته شده است. جمع آوری بطری ها از سال ۱۹۸۴ آغاز شد و ساخت معبد اصلی دو سال طول کشید. پس از آن، راهبان به گسترش این مجموعه ادامه دادند و تا سال ۲۰۰۹ حدود ۲۰ ساختمان به طور مشابه ساخته شد.

داستان ساخت این معبد از آنجا شروع شد که راهبان بودایی برای کمک به دفع زباله و کمک به مناطق محلی برای زندگی سبز بودند. آنها به این نتیجه رسیدند که می توانند از بطری های آبجو شیشه ای به عنوان مواد اولیه برای ساختمان سازی استفاده کرد. در نتیجه، آنها با استفاده از بطری ها به منظور کاهش انتشار دی اکسید کربن و دور نگه داشتن بطری ها از محل دفن زباله، به ساخت این معبد ادامه دادند.

تصاویر
موقعیت معبد

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.