پارک تاریخی پیمای در استان ناکون راتچاسیما

به اشتراک بگذارید:

پارک تاریخی پیمای، یکی از بزرگترین معابد هندو در تایلند است. این پارک در شهرستان پیمای، استان ناخون راتچاسیما واقع شده است. اغلب بناهای پارک از اواخر قرن ۱۱ تا اواخر قرن ۱۲ به سبک معابد بایون، باپيون و هندو ساخته شده‌اند. با این حال که، حتی هندوها در آن زمان پیرو آيین هندو بودند، این معبد به عنوان یک معبد بودایی ساخته شد. این مجموعه دارای برج‌ها، چاله‌ها، بتکده‌ها، دیوارهای بلند، حیاط‌ها، حوضچه‌ها و خندق‌ها است. فضای آن برای بازدیدکنندگان غیرقابل توصیف وبه خاطر وجود سبک معماری متفاوت بسیار جذاب و هیجان انگیز است.

تور مجازی این معبد از طریق این لینک قابل دسترس می باشد.

تصاویر
موقعیت پارک

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.