مسجد تاریخی تونسون در بانکوک

به اشتراک بگذارید:

مسجد تونسون یک مسجد تاریخی و قدیمی ترین مسجد در تایلند محسوب می شود. این مسجد در ساحل سمت چپ آبراه بانکوک یای در منطقه بانکوک یای و در سمت تونبوری بانکوک واقع شده است.

مسجد تونسون تخمین زده می شود که قبل از سلطنت پادشاه سونگتام یا اینتاراچا سوم (۱۶۱۰–۲۸) از پادشاهان آیوتایا، ساخته شده باشد. این مسجد قدیمی ترین مسجد بانکوک و تایلند به حساب می آید. این مسجد در سال ۱۹۵۴ به منظور بازگرداندن سبک معماری مسجد قدیمی، بازسازی و مرمت شد. این مسجد نه تنها به عنوان به عنوان یک مکان مذهبی و عبادتی حساب می شود، بلکه دارای بقایای باستانی است که ارزش دیدن دارد.

در خارج از ساختمان قبرستانی از سران مسلمانان در تایلند قرار دارد. در داخل مسجد منبر زیبایی وجود دارد که میمبون نامیده می شود و دارای تصاویر بزرگی از خطاطی عربی، تصویری از کعبه و نقشه مسجد در مکه است که همگی از اشکال و یبک موجود در دوره پادشاه تاکسین، پادشاهی تونبوری استفاده شده است. اسم مسجد تونسون به معنی «مسجد کاج» است، زیرا در مقابل آن دو درخت کاج قرار دارد.

تصاویر
موقعیت مسجد

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.