۲۸ ژوئیه زادروز اعلیحضرت پادشاه واجیرالونکورن

اعلیحضرت پادشاه ماها واجیرالونکورن در روز دوشنبه ۲۸ ژوئیه سال ۱۹۵۲ در ساعت ۱۷:۴۵ در ویلای…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.