بانکوک جشن سونکران را لغو و اماکن تفریحی در جاده کائوسان را تعطیل خواهد کرد

شهرداری کلانشهر بانکوک تصمیم گرفته است تمامی فعالیت های برنامه ریزی شده برای جشنواره سونکران در…

جشن سونکران امسال بدون آب پاشی برگزار خواهد شد

جشنواره سونکران امسال احتمالاً با ممنوعیت پاشیدن آب، استفاده از خمیر پودر و مهمانی های فوم…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.